Komis sukien"Glamour",ul.Sobieskiego8, Rumia. tel. 602-68-07-68